บทเรียนภาษาไทย

แบบทดสอบความรู้

ภาพกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

🙏 สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน  🙏

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย

ของครูปิยนันท์ คุณาคำ (ครูจูน) เองนะคะ 

ซึ่งเว็บไซต์นี้ครูทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่าน

ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ในวิชาภาษาไทยไปพร้อมๆกัน อีกทั้ง

ยังเป็นพื้นที่รวบรวมสื่อและผลงานน่ารักๆของนักเรียน


นักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชม

หรือพูดคุยกับครูจูน ผ่านเว็บไซต์ / Facebook  ได้นะคะ 😁


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะ


...ทุกคนไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด

แต่งทุกอย่างเกิดจากความพยายาม...

... ครูจูน...

คลิปสร้างแรงบันดาลใจ

ปฎิทินเตือนความจำ

แผนที่โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นางสาวปิยนันท์ คุณาคำ

(ครู เนปจูน)

ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1